Subsidie mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Zo kan de zorg gaan naar een dementerende vader, een partner met een ernstige ziekte, een gehandicapt kind of een depressieve vriend. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd.

Geen enkele situatie is hetzelfde. Zorgen voor iemand die dicht bij je staat vinden we vaak vanzelfsprekend. Het geeft voldoening, maar kan zowel lichamelijk als psychisch belastend zijn voor diegene die zorgt: de mantelzorger. Goed voor jezelf zorgen is daarom een voorwaarde om de zorg voor anderen vol te kunnen houden. Het werk van de mantelzorgers mag niet onderschat worden. Wij als lokaal bestuur ondersteunen graag met een lokale mantelzorgpremie.

Wanneer heb je recht op de mantelzorgpremie van Lokaal Bestuur Geraardsbergen?

Je hebt recht op een mantelzorgpremie wanneer je naaste 13 punten scoort op de schaal van zelfredzaamheid.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

De mantelzorgpremie bedraagt 25 euro per maand dat de zorgdrager 16 dagen of meer in de thuissituatie verbleef. Op jaarbasis is dit maximum 300 euro.

Wanneer en hoe kan je de mantelzorgpremie aanvragen?

Vanaf 1 januari tot 30 juni kan je je aanvraag indienen voor het afgelopen jaar. De aanvraag voor de mantelzorgpremie van 2022 kan je dus indienen tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023). De mantelzorgpremie kan worden aangevraagd via dit formulier.

Voor verdere informatie over de schaal van zelfredzaamheid, kan je terecht bij de FOD Sociale Zekerheid op tel. 0800/98 799 (dagelijks bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur, behalve op woensdag).

Meer info?

De dienst Samenleving helpt je graag verder

Nuttige links:

Link naar regelement

Link naar aanvraagformulier