Subsidie kermis-, straat- en wijkfeest

Wil jij graag iets organiseren in jouw buurt?

Wil je elkaar graag beter leren kennen? Ontmoet je buren dan op een straatfeest, zomerbarbecue of nieuwjaarsdrink.

Meer verbondenheid binnen buurten en beter contact tussen buren onderling zijn dingen waar we als stad ook enthousiast van worden. Daarom geven we jouw buurtevenement graag een financieel duwtje in de rug. Vraag een subsidie aan en begin alvast te dromen van een spetterend buurtfeest!

Wat is de subsidie kermis-, straat- en wijkfeest?

De subsidie heeft een waarde van maximum 500 euro. Daarmee kan je (een deel van) de kosten van een buurtfeest betalen (vb. huur van techniek, infrastructuur, materiaal, entertainment...). Er is ook een subsidie van maximum 1250 euro voor dorpskermissen.

Drank en eten voor verkoop bestemd (zoals meestal op barbecues), vervoerskosten, geschenken komen niet in aanmerking!

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

De aanvraag kan je indienen als dorpsraad, buurt- of straatcomité of met een groepje van minstens 3 bewoners uit verschillende woningen in eenzelfde buurt. Je aanvraag kan tot kort voor het evenement aangevraagd worden. Je richt je aanvraag naar de Cultuurdienst: cultuur@geraardsbergen.be

Wat na jouw activiteit?

Je bezorgt na de activiteit een financieel verslag met een kopie van de bewijsstukken (facturen of onkostennota's) aan de Cultuurdienst. De toekenning van de subsidie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien akkoord, dan wordt aan de dienst Financiën de opdracht tot uitbetaling van de subsidie gegeven.

Meer Info?

De Cultuurdienst helpt je graag verder.

Nuttige links:

Link naar het reglement

Link naar het aanvraagformulier

Link naar het thuisloket (online aanvraag)