Huurwinkel

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting (art 23 Grondwet). Met andere woorden: eenieder heeft recht op een goede en betaalbare woning. De huurwinkel komt op voor de belangen van huurders, met bijzondere aandacht voor kwetsbare huurders en nieuwkomers die de Nederlandse taal en de plaatselijke gebruiken nog onvoldoende kennen.

Wie zijn wij?

‘Huurwinkel Geraardsbergen’ is een team van vrijwilligers dat juridisch advies verleent aan huurders.

Wie kan bij de Huurwinkel terecht?

Alle huurders die op de private of sociale huurmarkt een woning, appartement of studentenkamer huren (regio Geraardsbergen).

Waarvoor kan je als huurder bij de Huurwinkel terecht?

Je kan bij ons terecht voor informatie en vragen in verband met woninghuur en sociale huur.

Onze dienstverlening omvat:

  • adviesverlening bij geschillen met de verhuurder;
  • advies en ondersteuning bij concrete huurproblemen, zoals de opzeg van het huurcontract, de huurwaarborg, de huurindexatie, de plaatsbeschrijving bij in- en uittrede,…;
  • praktische ondersteuning bij het schrijven en beantwoorden van brieven;
  • informatieverstrekking over de rechten en plichten van huurder en verhuurder;
  • doorverwijzing naar bevoegde diensten (advocatuur, notaris, stadsdiensten, enz.…).

Wat zijn de kosten voor de adviesverlening?

De adviesverlening voor huurders is gratis.

Hoe een afspraak maken?

De adviesverlening gebeurt enkel op afspraak.
Voor een afspraak kan je bellen naar 0497 69 66 26 of een mail sturen naar huurwinkelgeraardsbergen@gmail.com